Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem” Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006 Mērķis Stiprināt jūrniecības nozarē studējošo studentu inovētspējas un uzņēmējspējas apzināšanos, īstenojot …

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem Read More »