Biežāk uzdotie jautājumi

Lai pieteiktos stipendijai, ir nepieciešams sagatavot visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir jāiesniedz elektroniski parakstītus ar elektronisko parakstu, vai jāiesniedz klātienē, Latvijas Jūras akadēmijā. Katram stipendiju veidam nepieciešamie dokumenti var atšķirties, tāpēc seko līdzi informācijai par to, kādu informāciju ir nepieciešams iesniegt. Visbiežāk jāiesniedz tādi dokumenti, kā CV, motivācijas vēstule, sekmju izraksts.

Ja konkursa kārtībā nav norādīts konkrētas studentu grupas auditorijas, kuras var pretendēt uz stipendijām, tad stipendiju konkursā var pretendēt arī citu augstskolu studenti. Katram stipendiju konkursam ir sastādīts stipendiju nolikums, kurā tiek noteiktas stipendijas auditorijas, kuras var pretendēt uz stipendiju.

Vienlaicīgi students var saņemt vienu fonda piešķirtu stipendiju. Gadījumā, ka otra stipendija tiek piešķirta no cita fonda, tad nepieciešams rūpīgi iepazīties ar saņemšanas noteikumiem, tajā skaitā par ierobežojumiem.

Jā! Par saņemto stipendiju ir jāsagatavo un jāiesniedz Valsts ieņemumu dienestā gada ienākumu deklarācija un jādeklarē saņemto stipendiju par periodu, kad tika saņemta šī stipendija saskaņā ar Likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli ” un Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”. 

Stipendiju līgums jāparaksta ierodoties Latvijas Jūras akadēmijā klātienē, vai arī ir iespēja to parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Scroll to Top