Par fondu

Dibinot Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fondu, ir mērķis veicināt Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas jūrniecības koledžas ciešāku sadarbību ar industriju, nodrošinot abu augstākās izglītības iestāžu un tajās studējošo iesaisti sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanai, kā arī dibinot tradīcijas piesaistīt papildus privāto finansējumu augstākajai izglītībai jūrniecības nozarē.

Projekts “Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem” Nr.1.1.1.3/18/A/006 tiek finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas Inovācijas granti studentiem. Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fond sir Latvijas Jūras akadēmijas pārraudzībā.

Scroll to Top