Lepojamies

Fonds lepojas ar  to ka spej apvienot studējošo un izglītojamo, pedagoģiskā un

akadēmiskā personālā, zinātnisko darbinieku un jūrniecības nozares uzņēmumu intereses.

Scroll to Top