Stipendiju veidi

Studentiem ir iespējams pieteikties uz dažādām stipendijām 6 mēnešu periodam, ko tie pavada praksē, kuras laikā tiek veikta pētniecība.

Inovāciju grants:

Daudzsološākajiem studentu inovāciju projektiem, tiks piešķirts inovāciju grants, lai turpinātu projekta izstrādi, iesaistoties inkubatorā.

Biznesa inkubācija:

Piedalīšanās projektā nodrošina studentiem piekļuvi nozares profesionāļu zināšanām un tehniskajām iekārtām, laboratorijām, testēšanai un inovatīvu studentu produktu prototipu izstrādei nepieciešamajai infrastruktūrai.

Investoru piesaiste jaunuzņēmumiem:

Labākajām inovāciju idejām būs iespēja saņemt finansējumu no investoriem, kas sadarbojas ar projektu.

Studentu inovatīvo ideju laboratorijas (hakatoni):

Sadarbojoties ar sadarbības partneriem, uzņēmējiem, studentiem būs iespēja īslaicīgi apvienoties ar citu augstskolu studentiem – mentoru un ekspertu vadībā – meklēt un rast risinājumus uzņēmēju un valsts pārvaldes iestāžu izvirzītajām problēmām. 

Kredītpunkti:

Par piedalīšanos studentu inovāciju kursā, studentiem tiks piešķirti kredītpunkti.

CV:

Studentiem tiks piešķirts sertifikāts par dalību studentu inovāciju konkursā un/vai zinātniskajā konferencē.

Scroll to Top