Projekti

1.1.1.3/18/A/006 "Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem" projekta pārskata ziņojumi

 Laika posmā no 27.02.2021. līdz 31.05.2021. īstenotās darbības:

No 2020.gada ceturtā ceturkšņa turpinās darbs pie Inovāciju IT platformas izveides. Platformas galvenais mērķis – nodrošināt nepārtrauktu inovāciju procesa ciklu, apvienojot studentu komandas no dažādām augstskolām. 25.02 un 26.02. inovāciju konkursa pieteikuma izvirzīšanai apstiprinātas 33 studentu komandas, ar kurām tika uzsākta komandu līgumu slēgšanas process un atbalsts iesniegto ideju īstenošanā. Komandu nepieciešamību gadījumā tika piesaistīti

Lasīt vairāk »

 Laika posmā no 26.11.2020. līdz 26.02.2021. īstenotās darbības:

Pārskata periodā LSC stipendiāti strādāja pie savām pētniecības tēmām kā piemēram: Novērošanas kameru uzstādīšana uz kuģiem, Mikro plastikas savākšana ar kravas kuģiem, Apkalpes nogurums jūrā, Videi draudzīgas kuģošanas iespēju un eko-kuģu risinājumu izpēte, Automātiskā dezinfekcijas sistēma (COVID-19 likvidēšanai), Kuģa ventilācijas sistēmu tehnoloģijas (Covid 19), Atkritumu pārstrādes instalācija (API) (Contagious Viruses and bacterias), Reducing COVID-19 spread

Lasīt vairāk »

 Laika posmā no 26.08.2020. līdz 25.11.2020. īstenotās darbības:

Klātienes inovāciju kurss tika uzsākts 2020.gada 11.septembrī. Studenti saņēma teorētiskas zināšanas un tika iesaistīti praktiskās nodarbībās, kas ilustrē inovāciju būtību. Covid-19 krīzes dēļ nebija iespējams iesaistīt projekta iesnieguma pielikumā norādīto ekspertu Vincent Jeroen Van den Bosch, jo Covid-19 noteiktie ierobežojumi to neļauj īstenot, bet viņa ieteikumi ir ņemti vērā. Inovāciju lekciju kursu vadīja pieredzējis inovāciju

Lasīt vairāk »

 Laika posmā no 26.05.2020. līdz 25.08.2020. īstenotās  darbības:

Pārskata periodā 2020.gada 29.jūnija līdz 4.jūlijam bija plānota vasaras skola. Vasaras skolā bija plānots piesaistīt ārvalstu ekspertus, kā lektorus un ārvalstu studentus. Diemžēl Covid-19 ārkārtas situācijas ieviešana un noteiktie ierobežojumu, neļāva īstenot vasaras skolas konceptu. Vasaras skola pārcelta uz 2021.gadu. Tās sākotnēji plānotos mērķus nebija iespējams sasniegt tādā formātā kā paredzēts, taču lai vismaz daļēji

Lasīt vairāk »

 Laika posmā no 26.02.2020. līdz 26.05.2020. īstenotās  darbības:

Pārskata periodā tika veikta tirgus izpēte par potenciālajām tēmām jūrniecības nozarē, kas varētu būt aktuālas inovāciju kursā t.sk. pieredzes apkopojums par biznesa inkubatoriem, akcelerācijas programmām, apmācībām un citām programmām Civitta grupā, kas varētu noderēt par pamatu inovāciju kursa izstrādei.  Apkopojuma sagatavošana par kursiem, kas jau ir pieejami LJA, lai nedublētos to saturs. Inovāciju kursa un

Lasīt vairāk »

Laika posmā no 26.11.2019. līdz 25.02.2020. īstenotās darbības:

Šajā laika periodā ir uzsākta projekta īstenošana sadarbībā ar projekta partneriem Liepājas Jūrniecības koledžu, Rīgas Stradiņa universitāti un SIA “Civitta Latvia”, publicējot plānotās aktivitātes un informējot sabiedrību par projekta uzsākšanu. Informatīvs sižets par porjekta uzsākšanu un plānotajām aktivitātēm 2019.gada 14.janvāra raidījumā “Veiksmes Formula” RETV. Kā arī publicēts Informatīvs raksts par projekta īstenošanas plāniem Jūrniecības nozares

Lasīt vairāk »
Scroll to Top