Laika posmā no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. īstenotās darbības:

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

 Laika posmā no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. īstenotās darbības:

2022.gada 19.aprīlī norisinājās inovāciju konkurss, kurā komandas prezentēja sagatavotos pieteikumus. Šajā konkursā saņēmām gan pieteikumus uz „Mazais”, gan uz „Lielais”. Žūrijas komisijai iepriekš bija iespēja iepazīties ar studentu sagatavotiem pieteikumiem.

2022.gada 22. un 24. aprīlī norisinājās hakatons City to sea.

Projekta īstenošanas komanda, iedrošinot skolniekus un studentus pieteikties Inovāciju konkursā veidoja pieredzes video stāstus.

Scroll to Top