Rekvizīti ziedojumiem

Fonda rekvizīti

Nodibinājums Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds

Flotes iela 12  k – 1, Rīga, LV – 1016, Latvija

Reģistrācijas Nr. 40008282721

Bankas konts: LV45PARX0022712180001, CITADELE BANKA, SWIFT: PARXLV22

Scroll to Top