Laika posmā no 01.05.2022. līdz 31.08.2022. īstenotās darbības:

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

 Laika posmā no 01.05.2022. līdz 31.08.2022. īstenotās darbības:

2022.gadā no 6.jūnija līdz 10.jūnijam norisinājās Latvijas Jūras akadēmijas Vasaras skola “SMART SEA 2022”. Vasaras skolā piedalījās 25 skolēni no dažādām izglītības iestādēm – Valmieras Viestura vidusskolas, Jelgavas valsts ģimnāzijas, Skaistkalnes vidusskolas, Rīgas valsts tehnikuma, Rīgas Hanzas vidusskolas, Rīgas Teikas vidusskolas, Rīgas Kultūras vidusskolas u.c.

Vasaras skolas dalībnieki visas nedēļas garumā piedalījās lekcijās, praktiskajās nodarbībās, diskusijās ar mentoriem un nozares ekspertiem, ciemojās Rīgas brīvostas pārvaldē, devās ekskursijā uz ledlauža «Varma» un kapteiņdienestu, WT terminal – kopumā guva ciešu priekšstatu un pieredzi par jūrniecības nozari.

Tiek uzrunāti LJA studenti par iespēju piedalīties Studentu inovāciju projekta aktivitātēs, kas tiek veidotas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

 

Scroll to Top