Laika posmā no 01.09.2022. līdz 31.10.2022. īstenotās darbības:

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

 Laika posmā no 01.09.2022. līdz 31.10.2022. īstenotās darbības:

 

Uzsākot jaunu mācību gadu (2022./2023.) sadarbībā ar RTU tiek veidots Projekta Studentu inovāciju grantu atvēršanas festivāls, kas norisinājās 2022.gada 15.septembrī RTU Dizaina fabrikā, Arhitektūras fakultātē. Ar vērienīgu svētku uzrunu studentus sveica LJA Zinātņu prorektore un Projekta Viespētniece Astrīda Rijkure.

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, studenti tiek aicināti uzzināt par iespējām – kā attīstīt idejas un iepazīt industrijas. 2022.gada 22.septembrī norisinājās ideju radīšanas meisterklase RTU Dizaina fabrikā un 29.septembrī norisinājās aktivitāte – Pirmie soļi prototipēšanā.

Papildus LJA foajē un bibliotēkas ēkā izvietoti plakāti, lai informētu studentus par iespējām piedalīties pasākumos, kas veidoti sadarbībā ar RTU –

Studenti aicināti pieteikties Studentu inovāciju grantu projektiem Demola aktivitātē sadarbībā ar RTU – aicinājums pieteikties ir publicēts LJA Facebook lapā un izsūtīts uz studentu grupu epastiem. Divi no Demolas izaicinājumiem ir saistīti ar jūrniecību:

  • The future of maritime transportation until 2050
  • The profession of a sailor in 2050

Sadarbībā ar RTU LJA doktoranti tiek aicināi 2022.gada 28.oktobrī uz īpašu pasākumu RTU Zinātnes un Inovāciju centra (ZIC) jauno telpu atklāšanā, kur neformālā gaisotnē iespēja apskatīt gan jaunās darbnīcas, gan semināru telpas un uzzināt par ZIC piedāvājumu tieši doktorantiem.

Scroll to Top