NODIBINĀJUMA “Vītolu Fonds” STIPENDIJA LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS UN LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽAS STUDENTIEM

Nodibinājuma „Vītolu Fonds” stipendijas 200 EUR apmērā no 2020. gada 1.februāra līdz 2020. gada 30.jūnijam (kopā 5 mēneši), ir ieguvuši 20 studenti: 

 • Maksims Bistrjakovs
 • Lāsma Madara Bedikere
 • Nauris Sarmulis
 • Ēriks Melgailis
 • Nataļi Saifulajeva
 • Andrejs Čorajevs-Avakovs
 • Ineta Irbe
 • Uldis Urtāns
 • Renāts Puķudārzs
 • Kristīne Kurzemniece
 • Toms Fišers-Blumbergs
 • Mareks Gregorovičs
 • Deniss Meteļins
 • Helēna Matīsiņa
 • Vladislavs Jurčenoks
 • Andrejs Vasiļkovs
 • Sintija Girgensone
 • Rihards Rusks
 • Aivis Kļaviņš
 • Kamila Jasvina

Uzvarētājus tuvākajā laikā aicināsim slēgt stipendiju līgumus.  APSVEICAM! 

Pārējiem studentiem vēlamies pateikties par dalību konkursā un aicinām sekot līdzi jauniem stipendiju konkursiem 

 

Stipendiju konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas Inovācijas granti studentiemprojektu “Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem” Nr. 1.1.1.3/18/A/006

Scroll to Top