Laika posmā no 27.02.2021. līdz 31.05.2021. īstenotās darbības:

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

Laika posmā no 27.02.2021. līdz 31.05.2021. īstenotās darbības:

No 2020.gada ceturtā ceturkšņa turpinās darbs pie Inovāciju IT platformas izveides. Platformas galvenais mērķis – nodrošināt nepārtrauktu inovāciju procesa ciklu, apvienojot studentu komandas no dažādām augstskolām.

25.02 un 26.02. inovāciju konkursa pieteikuma izvirzīšanai apstiprinātas 33 studentu komandas, ar kurām tika uzsākta komandu līgumu slēgšanas process un atbalsts iesniegto ideju īstenošanā. Komandu nepieciešamību gadījumā tika piesaistīti mentori, kas palīdzēja studentiem rast risinājumu dažādās situācijās.

22.04 un 23.04. norisinājās pavasara inovāciju konkurss pēc vienreizēja maksājuma metodikas, kur idejas iedalītās “Mazais” un “Lielais” atkarībā no idejas gatavības pakāpes, paralēli konkursa dalībniekiem bija iespēja pretendēt uz stipendijām. Konkursā bija pieteikušās 20 komandas, kuru starpā ir arī studenti no Novikontas Jūras koledžas, Rīgas tehniskās koledžas, LU un pat studenti no South Asian University, Northern University Bangladesh, East West University, Jahangirnagar, Batumi State Maritime Academy, University of Southern Denmark, Yerevan State University. Žūrijas komisijas sastāvs: Jānis Brūnavs – Latvijas Jūras akadēmijas kuģu inženieru nodaļas direktors, “Jūras transporta – kuģa mehānika” programmas direktors, profesors;   Didzis Dejus – SIA “Baltic3d.EU” valdes loceklis; Aleksejs Sidorenko – SIA “LSC Shipmanagement” izpilddirektors; Anna Logina – VAS “Latvijas Jūras administrācija” juriste; Gunārs Šteinerts – Latvijas Jūrniecības savienības valdes loceklis; Ralfs Nemiro – Latvijas Republikas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs; Liene Blūma – Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja padomniece. Tika apstiprināti 9 pētniecības pieteikumi statusā ”Mazais” un  1 studentu pētniecības pieteikums ”Inovatīva kuģu notekūdeņu attīrīšanas iekārta” statusā ”Lielais”.

23.aprīlī norisinājās atvērta lekcija par Inovācijām. Lekcijas vadītājs – uzņēmējs, augstskolu pasniedzējs, politiķis un Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps. Viesturs Zeps iepriekš bijis ES iniciatīvas (investīciju fonda) InnoEnergy vadītājs Latvijā. Ir izstrādājis un vadījis virkni projektu, kas saistīti ar inovācijas ieviešanu, riska kapitāla investīciju piesaisti, tehnoloģisko izstrādņu piemērošanu tirgum un komercializāciju, kā arī jaunu tehnoloģisku start-up uzņēmumu veidošanu. Viesturs Zeps ir vadījis vairākus elektronikas un IT uzņēmumus, kā arī strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, piedaloties nacionālās inovācijas sistēmas izveidē.”

Ir izsludināta un atvērta studentu un izglītojamo pieteikšanās Latvijas Jūras akadēmijas trešajam Inovāciju konkursam 2021. gada vasaras sezonā. Tiek gaidīti studentu pieteikumi ar savu inovatīvo ideju līdz 11.jūnijam!

Scroll to Top