Laika posmā no 26.11.2019. līdz 25.02.2020. īstenotās darbības:

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

Laika posmā no 26.11.2019. līdz 25.02.2020. īstenotās darbības:

Šajā laika periodā ir uzsākta projekta īstenošana sadarbībā ar projekta partneriem Liepājas Jūrniecības koledžu, Rīgas Stradiņa universitāti un SIA “Civitta Latvia”, publicējot plānotās aktivitātes un informējot sabiedrību par projekta uzsākšanu. Informatīvs sižets par porjekta uzsākšanu un plānotajām aktivitātēm 2019.gada 14.janvāra raidījumā “Veiksmes Formula” RETV. Kā arī publicēts Informatīvs raksts par projekta īstenošanas plāniem Jūrniecības nozares žurnālā “Jūrnieks” 2020.gada 1 izdevumā. 2019.gada novembrī ir izsludinātas un piešķirtas  SIA “LSC” pirmās 11 stipendijas studentiem 200 EUR apmērā uz 6 mēnešiem. Šajā stipendiju konkursā varēja pieteikties Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūrniecības koledžas studenti, sākot no 2. kursa, kuri ir izgājuši jūras praksi uz SIA “LSC” pārvaldībā esošiem kuģiem. Savukārt 2020.gada februārī uzsākta 20 stipendiju izmaksa nodibinājuma “Vītolu Fonds” stipendiātiem. Šīs stipendijas studenti saņems 5 mēnešus un arī tās ir 200 EUR apmērā. Projekta īstenošanai ir piesaistīts privātais finansējums no 6 komersantiem SIA “Civitta Latvia”, Nodibinājuma “Vītolu Fonds”, AS “Swedbank”, SIA”LSC”, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbierība, SIA”VIVIDPOINT” 273294 EUR apmērā.

Informācija atjaunota 2020.gada martā

Scroll to Top