Laika posmā no 26.05.2020. līdz 25.08.2020. īstenotās  darbības:

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

 Laika posmā no 26.05.2020. līdz 25.08.2020. īstenotās  darbības:

Pārskata periodā 2020.gada 29.jūnija līdz 4.jūlijam bija plānota vasaras skola. Vasaras skolā bija plānots piesaistīt ārvalstu ekspertus, kā lektorus un ārvalstu studentus. Diemžēl Covid-19 ārkārtas situācijas ieviešana un noteiktie ierobežojumu, neļāva īstenot vasaras skolas konceptu. Vasaras skola pārcelta uz 2021.gadu. Tās sākotnēji plānotos mērķus nebija iespējams sasniegt tādā formātā kā paredzēts, taču lai vismaz daļēji radītu iespēju studentiem iepazīties ar inovāciju terminiem un ieinteresētu studentus, kas līdz šim nebija piedalījušies inovāciju programmās, tika organizēts inovāciju ievadkurss. Tas tika dalīts 5. daļās, atbilstoši tēmām. Studentiem, bija iespēja izpildīt mājasdarbus, kas vairāk bija paredzēti studentu pašnovērtējumam un analīzei, kā arī radīja atgriezenisko saiti un izpratni par spēju apgūt vielu attālināti. Kopumā vasaras inovācijas ievadkursu attālināti ir apmeklējuši 77 studentu. Konkursa kārtībā tika izsludinātas 20 stipendijas 200 EUR apmērā laika periodā no 2020. gada 1.jūnija līdz 2020. gada 30.novembrim (kopā 6 mēneši). Tika saņemti 35 pieteikumi. 2020.gada 29.maijā Stipendiju izvērtēšanas komisija izskatīja 35 stipendiju pieteikumus un 10 studentu pētniecības projektu idejas. Rezultātā tika piešķirtas 22 studentiem, bet tikai 18 stipendijas tiks attiecinātas pret projektu. Ņemot vērā, izvirzītās idejas tika nolemts sākt veidot kuģa gaisa kondicionēšanas sistēmas emulatoru, ka arī kuģa LNG degvielas sistēmas prototipu. Jūnija mēnesī tika izpētīti esošo sistēmu parametri un uzbūves principi un tika izstrādātas specifikācijas un plāni prototipu izbūvei. Tika sastādīta specifikācija materiāliem un komponentiem un izsludināts iepirkuma konkurss. Ventilācijas sistēmas emulators, nepieciešams, lai testētu dažādas dezinfekcijas sistēmas, kas saistīts ar Covid-19 izplatīšanās riskiem uz kuģa. Nākamais solis bija izstrādāt dezinfekcijas sistēmu, ko var iemontēt esošas ventilācijas iekārtās un testēt to emulatorā. Veikta ventilācijas emulatora iekārtu iepirkumu procedūra (izsludināts 01.07.2020 un noslēgts līgums 10.08.2020 ar uzņēmumu SIA “Aspred”). Līdz ar komponenšu piegādi (augusta beigās) turpinājās darbs pie ventilācijas sistēmas emulatora projektēšanas. Īstenots iepirkums Inovācijas grantu platformas izstrāde – iepirkums izsludināts 8.maijā un noslēdzās 18.augustā. Projekta specifikācija paredz vairāklīmeņu inkubācijas izvēli – Problēma, Virziens, Laboratorija, kā rezultātā tiks paredzēts, ka studējošais varēs izvēlēties sev vēlamo detalizēto pētniecības virzienu, vai laboratoriju, kurā īstenot vairākus detalizētos virzienus, vai problēmu, kas ietilpst, kādā Virzienā vai Laboratorijā vai patstāvīga problēma un tml. Tādā pašā veidā tiek strādāts pie Uzņēmēja puses risinājumiem specifikācijas ietvaros.

Scroll to Top