Vasaras skola “Smart Sea 2022”

“SMART SEA 2022”

Vasaras skola Latvijas Jūras akadēmijā

 

Latvijas Jūras akadēmija (LJA) no 2022. gada 6. jūnija līdz 10. jūnijam organizē vasaras skolu jauniešiem, kuriem ir interese par jūru un jūrniecību. Vasaras skolā tiek aicināti piedalīties LJA, LJA Jūrskolas, Liepājas jūrniecības koledžas, Rīgas Tehniskās universitātes un citu augstskolu studenti un izglītojamie (pamatskolēni un vidusskolēni).

Vasaras skola tiks organizēta klātienē LJA (Flotes iela 12 k-1, Rīga, LV-1016) ievērojot valstī esošos epidemioloģiskos norādījumus.

Šī vasaras skola tiek organizēta Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) projekta “Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem” Nr.1.1.1.3/18/A/006 ietvaros.

Vasaras skolas mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar jūrniecības nozari, popularizēt jūrniecībā esošās problēmsituācijas jauniešu vidū un palīdzēt studentiem papildināt izpētes projektus un to rezultātus.

Vasaras skolas aktivitātes notiks no plkst. 10:00 līdz 16:00. Vasaras skola aptvers arī tādas tēmas kā intermodālie un multimodālie pārvadājumi, datorizētas transporta vadības sistēmas, kuģu un kravu apstrāde ostās, starptautiskie jūras bīstamo kravu pārvadājumi un jūras piesārņojuma novēršana. Vasaras skolas ietvaros dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Rīgas Brīvostas teritorijā esošos uzņēmumus.

Pieteikšanās vasaras skolai „SMART SEA 2022” notiek līdz 2022. gada 1. jūnijam. Pieteikuma anketa

Pieteikuma anketu sūtīt uz e-pastu jurniecibasfonds@latja.lv   ar norādi „Vasaras skolai”.

Dalība Vasaras skolā ir bez maksas. Visi dalībnieki saņems apliecinājumus par dalību Vasaras skolā.

Jautājumu gadījumā rakstiet:  jurniecibasfonds@latja.lv

 

Aktivitāte norisinās ERAF līdzfinansētā projekta „Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem” Nr. 1.1.1.3/18/A/006 ietvaros

Scroll to Top